Заштита на раду

Ја то не могу – никада ништа није постигло! Покушаћу – ствара чудо!“

Заштита на раду и управљање ризицима

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLhc1tWYpF5oVLCxOreKPt9jTMq7opakHUwniJQb1CSo7vgsNvJw
     Безбедност и заштита на раду је веома важан сегмент управљања људским ресурсима, нарочито у индустријама где је ризик по здравље запослених по природи посла повишен, као на пример рад у рудницима. Процена ризика на радном месту и у радној околини, израда акта о процени ризика, обављање послова безбедности и здравља на раду, оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, израда нормативних аката из ове области су оно чиме се бави овај део сајта Института за менаџмент  људских ресурса Србије. Заштита на раду се врши у циљу заштите живота и здравља запослених. Улагања у средства заштите на раду и заштитну опрему из године у годину све су већа. Посебна пажња се посвећује радним местима с отежаним условима рада и њиховом штетном утицају здравље запослених. Запослени који обављају послове који штетно делују на људско здравље и који могу да буду опасни по људски живот (рудари, летачко особље, полиција, и слично) имају бенефицирани радни стаж, односно радни стаж  који се рачуна са увећаним трајањем.

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

Организациони ризик.

Законска регулатива.

Сигурност на раду.

Здравље.

Безбедност.

Приватност.

сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије