Синдикати и заштита радника

http://www.novine.ca/arhiva/2007/1117/slike/novac.jpg    

Синдикат је трајна и масовна организација радника. Синдикат се оснива од стране запослених тј. радника да би се са менаџментом преговарало о условима рада који су од интереса за раднике као што су на пример плате, радно време, заштита на раду, одмори итд. Синдикат својим деловањем штити колективна и друга радна права и интересе запослених. У оквиру радних односа, правни послови на заштити социјалних, економских, радних и синдикалних права заузима значајно место.

Промене у друштвено - политичком систему, процеси транзиције својинских односа и тржишне економије, доводе до бројних последица пре свега социјално - економске природе. Због тога је поребно законом омогућити синдикално организаовање запослених и тако им пружити могућност да кроз синдикално деловање на прави начин заштите своја социјална, економска, радна и синдикална права.

Утицај закона на радни однос

ЕУ и радни однос

Колективно преговарање

Радни спорови и конфликти на раду

Организациона (не)правда из радних односа

Синдикална (не)правда из радних односа

Синдикално организовање

Синдикални избори

Признавање синдиката

Синдикати и заштита радника

Штрајк и остали облици бојкота рада

Пракса нам говори


Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.


 

сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије