Радни односи

http://www.novine.ca/arhiva/2007/1117/slike/novac.jpg    

Законски прописи који регулишу права из радног односа морају да регулишу права послодавца и права запослених и да буду гарант економског и социјалног просперитета.

Радно право регулише правне норме које се тичу радногправног односа. Радно право обухвата скуп правила којим се регулишу радно правни односи, правне установе и правни односи који настају приликом успостављања или прекида рада запосленог, као и посебне мере заштита које држава обезбеђује свим лицима која су у правном односу. У правној науци произилази да радно правно регулише радно правне норме милионе запослених у свету, и регулатор је материјалног и социјалног положаја. А његов значај је: правни, економски, политички и социјални. Овде треба напоменути да је на запосленима да препознају када се крше њихова права и да знају како у тим случајевима поступати. На држави је дужност да осигура ефикасан систем заштите свих права које гарантује.

Утицај закона на радне односе

Права послодавца

Права запослених

Радни односи и култура

Мерења из области радних односа

Мобинг или узнемиравање/злостављање на раду

Решавање конфликата

Саветовање

Деградација

Инвалиди и радни односи

Дисциплински проблеми

Изглед и култура облачења

Комуникација међу запосленима

Понашање запослених

Ангажовање запослених

Водич за запослене

Технологија

Истрага

Задовољство послом

Менаџмент учинком

Политика и пракса

Постављање захтева

Отказ

Пракса нам говори


Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.


 

сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије