Етика и право

http://www.novine.ca/arhiva/2007/1117/slike/novac.jpg    

Пословна етика представља скуп друштвено-социјалних правила и вредности које су послодавци и запослени прихватили као сопствена мерила за поступање и понашање када су на радном месту.

Имајући у виду да у раду постоји одређено поље слободе одлучивања, односно диспозитивног, дискреционог поступања које није и не може у свему и до детаља да буде уређено правним правилима, то је нужно, поред стручности и објективности, а за успешан рад од велике важности, и етично (морално) поступање и понашање запослених. Етика, као наука о моралу, има своју теоријску и практичну страну-теоријску и нормативну или практичку етику.

Етика и запослени

Етика и организације

Пракса нам говори

Етика и ЕУ

Мерења за МЉР


Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.


 

сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије