Дисциплина, дисциплинске мере и право на жалбу

http://www.novine.ca/arhiva/2007/1117/slike/novac.jpg    

Рад и радни односи нису могући без одговарајућих правила понашања. Захваљујући њима можемо говорити о правима и дужностима запослених и правима и дужностима послодаваца. Интегрални део наведених правила представљају правила радне дисциплине. Њиховим кршењем настају повреде радне дужности, које су основ за утврђивање дисциплинске одговорности и изрицање дисциплинских мера. Неке од мера могу бити опомена, јавна опомена, упозорење, распоређивање на ниже радно место итд. Међутим, треба напоменути да и остваривање слабих резултата је такође разлог за предузимање дисциплинских мера

Важност имања дисциплинске политике у организацији се огледа и кроз призму решавања проблема радника која морају бити праведна, поштена и доследна.

Организационо понашање

Дисциплинска политика и пракса

Алтернативни методи решавања проблема

Пракса нам говори


Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.


 

сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије