Стратешки менаџмент

 

Иницијатива се састоји од рада на правим стварима, а да Вам то нико није рекао“

Стратешки менаџмент људских ресурса

Close-up of business document being discussed at meetingСтратешки менаџмент људских ресурса посматрано са стране организације, јесу активности и процеси који се предузимају ради формулисања циљева, метода и политике ради остваривања краткорочних и дугорочних организационих потреба и могућности, са нарочитим фокусом на људски капитал организације. Ово подразумева усклађивање процеса стратешког планирања људских ресурса са стратешким планом организације. Главни разлог креирања стратегије је добијање јединствене основе за развој и имплементацију свих области менаџмента људских ресурса у дужем временском периоду са стратегијом организације. При том је потребно имати у виду и следеће:

  • - стратешки менаџмент људских ресурса је континуирани процес који непрестано траје у организацији;
  • - активност менаџера за људске ресурсе у стратешком менаџменту манифестује се у серији етапа које почињу са анализом окружења, да би се добила слика са чиме располаже, или какве су нам могућности на располагању, наставља се са етапом усклађивања са утврђеним организационим циљевима на краћи и дужи временски рок, следи етапа формулисања и имплементације стратегије за МЉР, етапа контроле и евалуације тј. вредновања постојеће стратегије;
  • - у процесу стратешког менаџмента, менаџери људских ресурса доносе низ одлука и предузимају низ активности са којима се тежи остваривању постављених циљева;
  • - како би се постигла одговарајућа ефективност код стратешког менаџмента као инструменту остваривања постављених циљева, мора се осигурати да управљање људским ресурсима у организацији буде прилагодљиво свом окружењу које се стално мења;
  • - процес стратешког менаџмента људских ресурса је итеративан-почиње са првом етапом, завршава се са задњом етапом и тада почиње поново са првом етапом;

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

Улога менаџмента људских ресурса у организацији.

Процес стратешког планирања.

Процена унутрашњег окружења.

Процена спољашњег окружења.

Евалуација доприноса стратешког МЉР.

Етичка питања која се постављају пред организацију.

Менаџмент људских ресурса и законска регулатива.сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије