Стандарди

http://www.novine.ca/arhiva/2007/1117/slike/novac.jpg    

Стандарди у пословању једне организације одсликавају однос те организације према законима у средини у којој послује, однос према економским и социјалним питањима која нису само у оквиру закона него и шире, на пример, традиције, културе, итд. и према сопственим интересима.
Однос организације према законима средине у којој послује је заснован на анализи законских прописа и доношењу закључка да ли су они одговарајући или не.

Однос организације према економским и социјалним питањима, приказује на какав се начин једна личност опходи према другој и поред поштовања закона подразумева и неке друге стандарде који су под утицајем традиције и културе народа, а то су етички, морални стандарди тј. искреност, поштење, доследност, повериљивост и други. Такође, овим односом се показје и како се штити интегритет појединца (заштита, надокнаде и др.)

Однос организације према сопственим интересима показује и нам и колико организација вреднује и интересе и добробит појединца тј. запослних у организацији.

Имање високих пословних стандарда, организацијама доноси многе предности, неке од њих су:

- повећање вредности организације;
- повећање продуктивности;
- развој запослених;
- елиминисање или многоструко смањење нежељених активности;
- повећање угледа организације и њеног имиџа.

Већина стандарда су тзв. добровољни стандарди у смислу да су понуђени и прихваћени од стране људи у једној индустријској грани или организацији без законског приморавања на то. Други стандарди су обавезни јер су они регулисани законом. Формални стандарди су стандарди усвојени од стране једне организације и карактеристични су за ту организацију.Такође, стандарди де факто или де јуре су примерени у пословању организације.

Организације за одређивање стандарда

Пројекти за одређивање стандарда

Важећи стандарди


Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.


 

сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије