Процедуре и процеси у МЉР

http://www.novine.ca/arhiva/2007/1117/slike/novac.jpg    

Одговорност за креирање политике, процедура, процеса и правила рада је на менаџменту људских ресурса у организацији. Политика, процедуре и радних правила представљају тактичке алате који се користе за остваривање циљева донетих у дугорочном плану. Менаџмент људских ресурса је у том смислу важна окосница у креирању и успешном развоју организационе политике, процедура у организације и радних правила. Да би се водила било каква дискусија о радним правилима у организацији, потребно је основно разумевање политике и процедура у организацији.

Политика организације представља, широко гледано, филозофију организације, њене циљеве, или, стандарде који се односе на начин управљања организацијом или на понашање и активности запослених у организацији.
Процедуре представљају детаљан, корак по корак, опис метода како се спроводе активности у организацији.

Радна правила у организацији донета од стране менаџмента организације описују шта треба предузети у специфичним ситуацијама како би се започеле или избегле неке активности.

Примери дефинисаних процедура и процеса које су неопходне сваком менаџменту људских ресурса једне организације, а који помажу избегавању многих нежељених ситуација су:

- неформална жалба – какав је став менаџмента организације о овом питању, каква је процедура, процес итд.;
- формална жалба; писмени приговор; одговор; активности које се предузимају након подношења жалбе, приговора као што су формирање комисије, разматрање жалбе или приговора, спровођење претреса, саслушање, доношење одлука, могућност коришћења помоћи Агенције за мирно решавање радних спорова, улога Инспектората за рад итд.

Политика организације

Процедуре у МЉР

Радна правила

Одговорност МЉР

Приручник за запослене

Смернице за развој приручника за запослене

Правно гледиште на питања политике, процедура и радних правила у организaцији


Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.


 

сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије