Најчешћа постављена питања

http://www.novine.ca/arhiva/2007/1117/slike/novac.jpg    

Најчешће постављена питања:

Шта је то компететност?
Шта представља модел компететности МЉР?
Како ће бити креиран овај модел у Србији?
Зашто треба креирати овај модел?
Од каквог је утицаја модел компететности на МЉР?


Шта је то компететност?

Компететност је коришћење индивидуалних карактеристика као што су знање, вештине, способности, личног ауторитета, особина, начина размишљања, осећаја, метода, у остваривању жељених резултата, а у складу са одређеним правилима. Компететност учествује у индивидуалној успешности и остваривању резултата и утицају тих резултата на остваривање организационих циљева. На пример, компететност стручњака из менаџмента за људске ресурсе је пословна способност, поседовање знања о спољашњем окружењу које има утицаја на организацију у којој ради итд.
На основу истраживања које је урађено у САД, дошло се до резултата који нам говоре да пословна способност као једна од копететности, јесте могућност да се разликују запослени са високим перформансама од запослених који су слабо ефективни. Стручњаци и професионалци у менаџменту људских ресурса, који су признати као пословни партнери, најефикасније користе своје пословно знање, проналазе и остварују најбољи баланс између спољашње понуде и унутрашњих потреба, развијају систем људског капитала, а све у сврху остваривања донетих стратешких планова. Овде је значајно напоменути да професионалци из менаџмента људских ресурса раде свој посао сагледавајући га из пословне перспективе, а не из перспективе менаџмента људских ресурса.
Један од циљева Института јесте да се идентификује широк спектар компететности, као што је пословна способност, на различитим нивоима пословне каријере запослених у МЉР.


Шта представља модел компететности МЉР?

Модел компететности МЉР је базиран на скупу знања, вештина, способности и других карактеристика потребних за ефикасно обављање послова у МЉР. Модел надлежности је веома значајан у одабиру, обуци и вредновању стручњака. Конкретно модел може да се користи за развој МЉР, путем одабира задатака које жели да оствари у својој каријери или одабиром неких других избора у каријери. Развој широког модела компететности омогућава људима који раде у МЉР да идентификују како могу да најбоље раде и остваре високу успешност у свакој фази своје каријере.


Како ће бити креиран овај модел у Србији?

Модел компететности Института за менаџмент људских ресурса Србије, биће развијен, по угледу на модел из САД-а, у три фазе. Прва фаза је развој модела, друга фаза је валидност садржаја и трећа фаза је валидност критеријума. Иницијални модел биће базиран на разматрању и синтези релевантне литеретуре и утицају великог броја менаџера људских ресурса из Србије.
Валидност садржаја односи ће се на емпиријска истраживања која питају стручњаке да дају оцене у погледу тачности, релевантности и важности садржаја модела копететности. Модел ће се затим развити на основу датих одговора. Елементи успеха за МЉР биће потвређени кроз анкету која мора имати велики одзив код стручњака из области МЉР у Србији.
Валидност критеријума биће базирана на емпиријском истраживању могућности модела за проценом учинка. То ће се урадити путем скупљања оцена учинка са више страна, укључујући мерљиве резултате, самооцењивање, оцене колега, оцене шефова. Ове оцене биће спојене са моделом компететности и служиће као мерне величине оцене учинка за разне елементе модела компететности.


Зашто треба креирати овај модел?

Институт за менаџмент људских ресурса Србије је посвећен да се људи који раде у овој области оснаже и признају као професионалци у својој струци, који имају свој алат за рад и своје ресурсе које користе. Институт, са сарадницима из Србије, САД, Норвешке, Велике Британије, Пољске, Аустралије, који су признати научни радници, професори ангажовани на универзитетима у Србији и иностранству, врсни и доказани стручњаци, дугогодишњи руководиоци сектора за управљање људским ресурсима, је организација која је спојила знање и искуство да би спровела стратегију и остварила своју мисију. Ради остварења својих циљева стручњаци, професионалци из менаџмента људских ресурса морају бити компетентни за области за које су надлежни и за одговорности које имају.


Од каквог је утицаја модел компететности на МЉР?

Кроз професионални развој и континуирано побољшање, сваки стручњак у менаџменту људских ресурса може допринети успеху своје организације. Овај модел омогућава специфичне методе за одређивање успешности у свакој фази развоја каријере људи који раде у менаџменту људских ресурса. Модел је ресурс који нам служи да разумемо како треба да наступимо у појединим фазама професионалне каријере и шта се од нас очекује у следећој фази.


За више информација обратите се Институту за менаџмент људских ресурса Србије

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.


 

сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије