Компететност запослених у МЉР

http://www.novine.ca/arhiva/2007/1117/slike/novac.jpg    

Институт за менаџмент људских ресурса Србије посвећен је да, људи који раде у овој области буду оснажени и признати као професионалци у својој струци, да имају свој алат за рад и своје ресурсе које користе. Институт, са сарадницима из Србије и САД, Норвешке, Велике Британије, Пољске, Аустралије, који су признати научни радници, професори на универзитетима у Србији и иностранству, врсни и доказани стручњаци, дугогодишњи руководиоци сектора за управљање људским ресурсима, је организација која је спојила знање и искуство да би спровела своју стратегију и остварила своју мисију. Ради остварења својих циљева стручњаци, професионалци из менаџмента људских ресурса морају да буду компетентни за области у својој надлежности и одговорности које имају.

Институт на путу остварења своје мисије, помагању људима који раде у МЉР, доприносу развоју МЉР у Србији је преузело иницијативу да се одреде суштинске тј. основне компетенције потребне за успех људи које раде у МЉР. Модел који се користи у свету у развијеним земљама (САД, Бразил, Индија Велика Британија и друге), а који је настао на основу глобалних истраживања можете видети овде..

Модел је дизајниран да помогне људима који су посвећени да професионално обављају свој посао у управљању људским ресурсима, и да наставе свој развој у каријери. Модел приказује девет компетенција, једна је техничка док осталих осам су бихевиоралне компетенције и идентификује основне компетенције потребне за успех у МЉР ако сте:

- на почетку каријере, приправник, на средњем нивоу, на руководећим положајима;
- ако сте запослени у малој, средњој или великој организацији;
- ако сте запослени у организацији која је приватно власништво, или сте у јавном сектору, или са мешовитим власништвом, или непрофитне организације;
- ако радите у интернационалним организацијама или домаћим.


Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.


 

сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије