Развој људских ресурса

„Улагање у развој запослених није трошак, трошак је ако не уложиш“
                                                         

Business Organization Chart     Развој људских ресурса је кључна ствар ако желимо да наши запослени побољшају организациону ефикасност и ефективност и да се задовоље тренутни и будући захтеви посла. Развој је везан за стицање нових знања, вештина и способности неопходних за преузимање нових и сложенијих послова и позиција и припремање за будућност и захтеве које тек долазе.       Развојем се повећавају укупни индивидуални потенцијали и стварају предуслови за успешније обављање текућих послова.
Развој запослених се може описати као процес из пет корака:

  • - процена потреба;
  • - дизајнирање програма;
  • - развој програма;
  • - реализација програма;
  • - евалуација програма;

     Сваки од ових корака биће разматран одвојено ради лакшег објашњења и разумевања. Кораци су међузависни и често истовремени. На пример, имплементација програма може диктирати развој програма, и ако се развој јавља пре имплементације у процесу. Осим тога, процес је кружни. Проблеми који се појаве у било ком кораку овог процеса могу захтевати враћање на претходни корак за даљи рад. Поред тога, процес је често итеративан. Евалуација програма је корак који може да открије да програм за развој запослених у организацији није адекватно одговорио на проблем и да искаже потребу за враћање процеса уназад на корак процена потреба. Ово је само пример како је процес развоја запослених међузависан и неопходан.


Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

Законска регулатива од утицаја на развој запослених.

Развој запослених и организација.

Инцијативе у развоју организације.

Учење код одраслих и мотивација.

Тренинг и развој.

Менаџмент талентом.

Развој лидерства.

Менаџмент учинком (перформансама) запослених. 

сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије