Однос са запосленима

 

Human Resources concept: choosing the perfect candidate for the job     Одржавање позитивног, продуктивног и кохезивног радног окружења је веома важно да би се постигао восок ниво посвећености организацији код запослених. То подразумева процес анализирања, развоја, имплементације и евидентирања односа послодавац-запослени; обављање континуиране евалуације тог односа; управљање учинком запослених; обезбеђивање да је тај однос у складу са важећом законском регулативом, организационим и етичким стандардима. Постојање основних вредности и правила преточених у стандарде који су прихваћени од стране послодавца и запослених представља основу за добро управљање активностима којима се утиче на развој личних, тимских, колективних карактеристика тог односа.
Менаџери људских ресурса морају да разумеју и схвате обележја односа са запосленима и да тај однос усмеравају у правцу остваривања организационих циљева. Такође, морају имати у виду да се од запослених више не очекује да буду само физичка снага и да поседују уско оперативно знање, да су послушни, него и техничка и стручна оспособљеност, креативност, иновативност, мотивисаност и одговарајуће организационо понашање.

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

На радном месту.

Злостављање на радном месту.

Конфликт на радном месту.

Саветовање на радном месту.

Деградација.

Инвалиди и однос на радном месту.

Дисциплински проблеми.

Изглед и облачење запослених.

Водич за запослене.

Укључивање запослених у процесе управљања.

Комуникација са запосленима.

Питања каријере запослених.

Мерења квалитета односа са запосленима.

Ангажовање спољних сарадника.

Законска регулатива и однос са запосленима.

Задовољство на послу.

Напредовање на радном месту.

Политика и пракса.

Вођење евиденције.

Питање религије на радном месту.

Одговори на неправду у односу са запосленима.

Отказ.сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије