О Институту

Институт за менаџмент људских ресурса Србије je невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области Менаџмента људских ресурса.

Ради остваривања својих циљева Институт нарочито:
1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области менаџмента људских ресурса;
2) организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре, тренинге и друге облике едукације и стручног усавршавања из области менаџмента људских ресурса;
3) објављује књиге и друге публикације о питањима које се односе на менаџмент људских ресурса  у складу са законом;
4) организује научнике, стручњаке, запослене и све заинтересоване за област рада удружења на унапређењу, развоју, едукацији, стручном усавршавању у области менаџмента људских ресурса у Србији;
5) организује волонтерске акције за стицање практичног искуства и додатног знања у области менаџмента људских ресурса;
6) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима, и другим организацијама у земљи и иностранству која се баве менаџментом људским ресурсима.

     Институт за менаџмент људских ресурса Србије има сарадњу са стручњацима из ове области са пет Универзитета из Републике Србије и са стручњацима из иностранства из Сједињених Америичких Држава, Канаде, Велике Британије, Норвешке, Пољске, Украине. Институт сарађује и са неколико научно-истраживачких часописа који су уско специјализовани за област менаџмент људских ресурса.

сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије