Закони

„Успех је кад са својим људима корачаш испред конкуренције“

МЉР и законска регулатива

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQewgulKadctzrJ53YFJP7Clxx6NpbgqfaUKag7SiH1a29svgi4jw     За успешно управљање људским ресурсима, пословање и остваривање резултата, као и поштовање права и обавеза од стране послодавца и запослених, неопходно је познавање и праћење законске регулативе која се односи на управљање људским ресурсима.  Област радног права обухвата начин заснивања и прекид радног односа, рад ван радног односа, општи акти послодавца, дискриминација на радном месту, мобинг, решавање радних спорова, пензијско и инвалидско осигурање, зараде и накнаде, синдикално организаовање, заштита на раду итд.
Овде треба имати у виду међусобни однос међународног и унутрашњег права. Овај однос нарочито добија на значају због процеса приступа наше земље Европској Унији, и углавном се односе на права запослених, право на рад и слободу рада итд. Принцип тог односа и хијерахије, повољности за запослене, сагледава се, такође, и кроз сагледавање домаћих извора права и радних односа. 

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

Закони и радни однос.

Организациона култура и однос са запосленима.

Стратегија укључивања запослених.

Анализа и мерење става запослених.

Политика вођења запослених, процедуре и радна правила.

Дисциплина и sporovi у радном односу.

Законска регулатива и синдикално организовање.

Непоштена пословна пракса.

Колективно преговарање.

Штрајк и други облици бојкота рада. 

сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије