Мисија и визија


Мисија
Изградња, одржавање, унапређење професионалног и партнерског односа са стручњацима из области управљања људским рерсурсима, медијима , Владом Републике Србије, невладиним организацијама, пословним и академским институцијама, за решавање изазова у управљању људима који утичу на ефикасност и одрживост својих организација и заједница.
Обезбеђивање да Институт  за управљање људским ресурсима Србије и медији , Влада Републике Србије, невладине организације, пословне и академске институције размењују информације, поделе знање и створе иновативна решења о питањима која се дотичу управљања људима .
Да обезбеди савремено високо квалитетно и проактивно руковођење и управљање људима, образовање, стручно усавршавање и истраживање за професионалце у управљању људским ресурсима.
Да осигура да креатори политике, творци закона и регулатори односа буду свесни са којим проблемима се суочавају  кључних људи у организацијама и професији - менаџери људских ресурса.
Визија
Да Институт за менаџмент људских ресурса Србије („Institute of Human Resource Management of Serbia”), буде признат орган чији се глас чује када се разматрају питања, која се дотичу запослених и управљања запосленима у Србији данас и у будућности.

. 

сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије