Информације о оглашавању

Дозволите себи да Вас чују запослени и они који траже посао у Србији. Огласите се преко једног од наших медија.
Наши медији за оглашавање су:
1. Вебсајт
2. Научно-истраживачки часопис из менаџмента људских ресурса
3. Магазин  „Менаџмент Људских Ресурса Србије“ (Квартално)
4. И-вести из МЉР (Месечно)
5. Књиге из МЉР
Институт за менаџмент људских ресурса Србије остварује контакт са највише људи који су посредно или непосредно повезани са професијом из МЉР.
Контактирајте Институт и службу за маркетинг за добијање више информација. 

сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије