Основне информације о Институту

Институт за менаџмент људских ресурса Србије је почео са радом у Новембру 2013 године. За ово кратко време успео је да оствари сарадњу и окупи стручњаке, професоре, докторе наука, из ове области са седам Универзитета (четири државна и три приватна) у Србији, и из иностранства, из САД, Норвешке, Канаде, Аустралије, Аустрије, Немачке, Велике Британије, Пољске, Украјине, са три међународна часописа за научна истраживања, два Института, као и са великим бројем стручњака из Србије и иностранства који су активни у привреди, како у приватном, тако и у јавном сектору. Такође, Институт је повезан са релевантним институцијама који су од веома битног значаја за менаџмент људских ресурса у Србији, као што су Агенција за мирно решавање радних спорова, Инспекторат за рад, Министарство за рад и запошљавање. Овим путем Вас обавештавамо да је сајт још увек у изради и да ће се са неким садржајима допуњавати док не почне и званично са радом. Испред нас је дуг пут у развоју менаџмента људских ресурса у Србији, и надамо се да ће те нам се придружити у остваривању циљева Института.

Институт за менаџмент људских ресурса Србије има за циљ:

Изградња, одржавање, унапређење професионалног и партнерског односa са стручњацима из области управљања људским рерсурсима, медијима, Владом Републике Србије, невладиним организацијама, пословним и академским институцијама за решавање изазова у управљању људима који утичу на ефикасност и одрживост својих организација и заједница.

Обезбеђивање да Институт за менаџмент људских ресурса Србије и остали учесници у процесу размењују информације и поделе знање и створе иновативна решења о питањима која се дотичу управљања људима. 
Да обезбеди савремено високо квалитетно и проактивно управљање, образовање, стручно усавршавање и истраживање за професионалце у управљању људским ресурсима.

Да осигура да креатори политике, творци закона и регулатори односа буду свесни са којим проблемима се суочавају  кључних људи у организацијама и професији - менаџери људских ресурса.
Да удружење „Институт за менаџмент људских ресурса Србије”, буде признат орган чији се глас чује када се разматрају питања која се дотичу запослених и управљања запосленима у Србији сада и у будућности .

Најновије

Етика и менаџери

Реч менаџер је код нас...

Измене и допуне

Код нас је управо у току...

Развој HR

Пример у оглашавању

сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије