Етика

„За управљање собом треба глава, за управљање другима – срце.“

Етика и друштвена одговорност
http://falmouthinstitute.com/images/trainingimages/Miscellaneous/ethics.jpg
   Организационе и личне вредности и њихово  изражавање у пословном одлучивању и понашању  показују ниво етике и друштвене одговорности како  појединца тако и организације. У овом делу се говори  о тим вредностима и обрађује се етика, етички  кодекси у организацијама и релевантне законске потребе и законе који регулишу ову област. Такође се говори и о друштвеном утицају пословних одлука у области запошљавања, корпоративног управљања, одрживости и филантропије као и улоге професије управљања људским ресурсима у побољшању квалитета живота запослених, њихових породица и заједнице уопште.
Друштвена одговорност организација лежи у чињеници да његовом применом организације покушавају да своју пословну стратегију држе у корак са одрживим развојем. Друштвена одговорност организација се развија као последица све интензивније промене веза које постоје између пословног света и друштвене заједнице. Све је више оних који се залажу за то да организације не могу бити ​​само усмерене на стицање што већег профита за власнике, већ да одређени део своје пажње морају посветити и активностима које значајно утичу (позитивно или негативно) на живот друштвене заједнице.

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије