Тестирање/оцењивање кандидата

http://www.novine.ca/arhiva/2007/1117/slike/novac.jpg    

Тестирање је један од корака у процесу избора, односно селекције кандидата. Циљ тестирања је да обезбеди довољно информација и података о тренутним способностима, могућностима и карактеристикама кандидата. Овде треба напоменути да је тест само једно од средстава у процесу избора, због чега се не може третирати као довољан услов за доношење одлуке о избору. Такође треба имати у виду да особа која изводи тестирање мора поштовати важеће прописе о запошљавању, третирању тестова при избору кандидата, условима за заснивање радног односа и слично. Треба се придржавати правила које је у неким земљама и законски уведено да се тестирање кандидата може вршити само у оквиру описа посла за које је кандидат аплицирао. Дакле, није дозвољено употребљавати друге врсте тестова, а нарочито није дозвољено да особе које нису квалификоване и немају лиценцу за тестирање, да раде то.

У менаџменту људских ресурса се користе бројне врсте тестова, али издвојићемо неке:

- тестови успеха или тестове остварених резултата, на основу којих се мери тренутни ниво способности или знање кандидата;
- тестови интелигенције, на основу којих се мере интелектуалне способности кандидата;
- тестови склоности, на основу којих се врше процене будућег рада и радног доприноса кандидата;
- тестови вештине (психомоторни тестови), на основу којих се одмеравају вештине (покретљивост прстију, брзина реаговања, умешност и спретност у вршењу одређених покрета, радњи или активности итд.) у обављању физичких послова;
- тестови личности, на основу којих се мере: емотивна и лична прилагодљивост, емотивна стабилност, интравертност и екставертност, самопоуздање, агресивност, покорност, неуротичне тенденције и друге карактеристичне особине.

Алати за тестирање личности

Алати за тестирање знања

Алати за тестирање способности

Алати за тестирање склоности

Алати за тестирање вештина

Психомоторни тестови


Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.


 

сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије