Организациона политика МЉР

http://www.novine.ca/arhiva/2007/1117/slike/novac.jpg    

Примере организационе политике која се води у менаџменту људских ресурса можете преузети овде. Треба имати у виду да дати примери су дати у форми да могу бити модификовани сходно потребама и организацији.

Свака нова форма мора бити написана у складу са законом, прописима који се односе на област управљања запосленима и прилагођена култури ваше организације, врсти индустрије и праксе.

Сви примери су власништво Института за менаџмент људских ресурса србије и њихово објављивање без дозволе Института није дозвољено.

Бенефиције

Лидерство

Награђивање

Консалтинг

Етика и одрживост

Разноликост

Однос са и међу запосленима

Односи на раду

Развој запослених и организациони развој

Безбедност и сигурност

Менаџмент


Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.


 

сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије